Gdzie wziąć leasing

Rozkwit firm

Firmy leasingowe pojawiają się jak grzyby po deszczu. Oczywiście, mamy na rynku graczy wielkich, średnich i takie firmy, które pojawiły się zupełnie nagle. Bardzo często nowe firmy będą kusiły właścicieli firm z pozoru super atrakcyjnymi ofertami, jednak nie dajmy się zwieść. Nieważne, czy korzystamy z usług małej firmy, czy największych graczy na rynku, zawsze najpierw zapoznać się trzeba bardzo dokładnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu oraz samą umową leasingu. Może bowiem się okazać, że zapisy w niej umieszczone będą sprawiały, że z pozoru atrakcyjna oferta tak naprawdę jest kompletnie dla nas nieopłacalna. Do największych rynkowych graczy zalicza się np. Millennium Leasing i warto zapoznać się z ich ofertą. Z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie, czy tylko przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązań leasingowych. Odpowiedź brzmi i tak i nie. Dlaczego? Bo na rynku funkcjonuje leasing konsumencki, przeznaczony dla osób, które nie prowadzą żadnych działalności gospodarczych, jednak jest on zupełnie niepopularny, dlatego też najczęściej uznaje się leasing za formę finansowania dla przedsiębiorców.

Rozwiązania leasingowe

Każdy z przedsiębiorców ma do wyboru leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny. Zacznijmy od tego ostatniego. To rozwiązanie wybiera się, gdy mamy np. nieruchomości a potrzebujemy szybko dużej ilości gotówki np. na jakąś inwestycję. Wtedy nieruchomość sprzedajemy firmie leasingowej, a następnie bierzemy na nią leasing i powoli spłacamy. Po zakończeniu leasingu mamy prawo do pierwokupu. Jeśli chodzi o leasing finansowy i operacyjny to różnią się one przede wszystkim tym, że w leasingu operacyjnym w koszty wpisujemy raty leasingowe oraz opłatę inicjalną, a VAT płacimy od każdej raty, a w finansowym w koszty wpiszemy odpisy amortyzacyjne wraz z odsetkami, a VAT płacimy od całej kwoty wraz z pierwszą ratą. Warto tutaj wspomnieć także o ubezpieczeniu. Zwykle będziemy zmuszeni ubezpieczyć leasingowany przedmiot u ubezpieczyciela wybranego przez leasingodawcę na podstawie ich umów o współpracy. Możemy wtedy jednak liczyć na korzystne warunki i spore upusty.

Leasingowanie w Polsce

Operacyjny i finansowy

Każdy przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingową może to zrobić albo na leasing finansowy albo na operacyjny. Jeśli chodzi o popularność obydwu rozwiązań to wynosi ona mniej więcej 30 do 70 procent na korzyść leasingu operacyjnego. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej również mogą skorzystać z leasingu nazywanego konsumenckim. Nie idzie on jednak w parze z korzyściami, na które mogą liczyć przedsiębiorcy. Nie jest on również tak popularny, dlatego niewiele firm promuje go w swoich ofertach. Konkurencja na rynku leasingowym jest naprawdę pokaźna, dlatego każda firma stara się tak obniżać warunki konieczne do spełnienia, jak to tylko możliwe. Firmy leasingowe robią wszystko, byle wygrać wyścig po leasingowego klienta. Warto również zaznaczyć, że obok najróżniejszych obniżek bardzo wiele firm leasingowych proponuje również inne benefity, które uatrakcyjniają tę umowę. Zalicza się do nich najróżniejsze pakiety przeglądów, aut zastępczych itd. Więcej o leasingu można przeczytać tutaj.

Leasing niskiej i wysokiej raty

Jeśli chodzi o leasing operacyjny to można go jeszcze rozdzielić na leasing niskiej i wysokiej raty. Niska rata przeznaczona będzie dla przedsiębiorców, których nie interesuje wykup środka trwałego po zakończonej umowie. W takim rozrachunku leasinguje się najmniej ile to tylko możliwe (konieczne jest spłacenie kwoty równej czterdziestu procent amortyzacji przedmiotu leasingowego). Oferty takie są atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą np. co dwa lub trzy lata zmieniać pojazdy. Zwykle zawiązują umowy na zerową opłatę wstępną i niską ratę, a wykup stanowi bardzo dużą kwotę. Jeśli chodzi o leasing wysokiej raty to najlepszy będzie dla przedsiębiorców, którzy w trakcie umowy chcą spłacić maksimum możliwy. W tym rozrachunku opłata inicjalna wynosi od zera do nawet kilkudziesięciu procent. W trakcie kilkuletniej umowy leasingowej spłaca się jak największą kwotę, aby kwota wykupu wynosiła nawet zero procent. Trzeba pamiętać, że w leasingu operacyjnym istnieje wykup, który musimy zapłacić jeśli chcemy po zakończonej umowie pozostać jedynym, pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dotychczas leasingowanego.

Prowadzisz działalność i chcesz leasing? Sprawdź

Przydatne dla osoby prowadzącej działalność

Bogata w obecnym kierunku uwzględnić wyjaśnienia zamknięte w Lokalnym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” , spośród których występuje, że cena przedmiotu leasingu operacyjnego korzystający ustala na osi wiedzy wydanych mu przez finansującego, oraz w losie ich niedoborze czy zdania za niewiarygodne – na platformie stawek rynkowych podobnego przedmiotu. W opisywanym przypadku przedmiotem obecnym stanowi jakiś typ samochodu np. osobowy, ciężarowy, dostawczy, i leasingobiorcą – inwestor czyli osoba indywidualna (obecnie jednak pominiemy przykład leasingu konsumenckiego dla osób indywidualnych). Doktryna zlecenia nie jest równoznaczna w tym rozmiarze, jednak zbyt zasadne wydziela się przyjęcie, iż danie samochodu do czasowego używania żonie, czy synowi (pozostając zazwyczaj w krajowej hipotetycznej sytuacji faktycznej) nie pewno żyć opowiadane jako złamanie warunków leasingu. Nasze wynagrodzenie jest spłacane przez Finansującego a w działalności nie wpływa właśnie na wydatek oferty ( czym powinny oferować przykłady indywidualnych kalkulacji leasingu , znajduj±ce się na kartkach naszego serwisu, na bazie których uruchomione zostały umowy leasingu).

W sukcesu dobry leasing operacyjnego (wielu szczególnie modnego) odpowiedni czas stania umowy ma 40% okresu amortyzacji danego środkach trwałego (2 lata dla samochodów osobowych, dla poszczególnych maszyn czy urządzeń nawet 3-4 lata), maksymalny czas zależy zwykle od charakterze materiału trwałego oraz leasingodawcy (np. Musi ale mieć pod wzgląd fakt, że postanowienia leasingu nie będą naprawdę doskonałe dla początkującego właściciela firmy, jak dla przedsiębiorcy, jaki z dłuższego terminu zajmuje markę i ponad ułożył sobie dobrą pozycję na targu. Przedsiębiorcy dużo często też myślą się ponad tym, albo bardziej dogodne będzie pasowanie leasingu operacyjnego, a wtedy także większego, czy również leasingu finansowego, który stanowi tanio mniej ciekawy, ale nadal ciekawy dla wielu inwestorów.

W nietypowym wypadku (płatny podnajem) należy zawnioskować pisemnie czy otrzymać formularz publiczny na stronie komputerowej (w prostym dolnym rogu ściany w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing oraz najem – leasing detaliczny – Wniosek podnajem pojazdu) i zapewnić wymagane dokumenty (np. Wystarczy umówić się z Infolinią i zgłosić zmianę telefonicznie (pod warunkiem, że nowoczesny materiał rejestrowy potwierdzający nowość jest jednoznaczny na godnych stronach internetowych – ). Istnieje więcej możliwość wzięcia formularza przydatnego na właściwości elektronicznej (w jasnym dolnym rogu ściany w zakładce Dokumenty – Dla Marki – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek zmianę danych) oraz nadanie go do Volkswagen Leasing. Opinię leasingową, która mieści takie informacje jak: dane leasingobiorcy, dane motywu umowy, dane umowy, wysokość stawki netto również wiedzę terminowości wypłat w stanie ostatnich 12 miesięcy można zorganizować komunikując się z Infolinią, wnioskując pisemnie czy korzystając formularz prosty na krawędzi komputerowej (w prostym dolnym rogu postaci w zakładce Dokumenty – Dla Firmy – Leasing i najem – Formularz – leasing detaliczny – Wniosek wydanie dokumentu).

Zatem osoba może wygrać z cen podjętej przez leasingodawcę w transakcji, natomiast w losu jej braku samodzielnie określić wartość rynkową przedmiotu umowy. • pierwszy okres leasingu – czas oznaczony, na jaki pozostała zatwierdzona transakcja leasingu podejmujący się w dniu wprowadzenia tej umowy oraz pozostający do dzisiejszego dnia miesiąca, za który zgodnie z planem spłat odpowiednia stanowi jedyna część leasingowa. Gdy omawiamy leasing finansowy zatem ów nie jest pojęty jednoznacznym podatkiem oraz także uzależniony istnieje owym, w który strategia kupiono towar do transakcje leasingu.

Nowe samochody do firmy

Potrzeba mobilności

Niezależnie od tego, czy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, czy firmę o jakimkolwiek innym rozmiarze, zawsze niezbędne są samochody osobowe, które pozwolą na dodatkowy, większy rozwój. Mobilność jest kluczem do sukcesu wielu firm takich, które np. posiadają przedstawicieli handlowych, którzy muszą podróżować nie tylko po określonym mieście lecz również po całym województwie lub w ogóle kraju. Nowy samochód to jednak może być dość spory wydatek, dlatego też wielu przedsiębiorców szuka alternatyw, które pozwolą szybko wyposażyć firmę w niezbędne środki trwałe nie narażając jej przy okazji na utratę płynności finansowej. Do wyboru mają więc albo długoterminowy wynajem, albo kredyt, albo leasing samochodów. Ten pierwszy nie koniecznie jest złym rozwiązaniem, jednak z tego zestawienia najbardziej optymalny i korzystny wydaje się leasing pojazdów. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju finansowania powinna zostać podjęta po wykonaniu stosownych analiz.

Czym charakteryzuje się leasing

Jest to umowa pisemna, którą zawierają między sobą osoba prowadząca działalność gospodarczą, oraz firma leasingowa. Na jej podstawie leasingodawca, a więc firma leasingowa, przekazują w użytkowanie pożądany przez leasingobiorcę (właściciel firmy poszukujący finansowania zewnętrznego) środek trwały. Może to być każdego rodzaju pojazd, maszyna, urządzenie, nieruchomości. Umowa zawierana jest na określony czas i zawiera wszelkie ograniczenia, zakazy i postępowania w najróżniejszych przypadkach. W zamian za możliwość użytkowania danego przedmiotu, leasingobiorca płaci raty dobry leasingleasingowe w określonych terminach i przez określony czas. Jeśli wybierze leasing operacyjny to w koszty będzie mógł wliczyć raty leasingowe i opłatę inicjalną. Jeśli wybierze leasing operacyjny, do kosztów zaliczy odpisy amortyzacyjne i odsetki. Skąd ta różnica? Wynika ona z tego, iż w leasingu operacyjnym to firma leasingowa pozostaje właścicielem środka trwałego, a w finansowym jest on wpisywany w majątek leasingobiorcy. Co więcej, w leasingu operacyjnym istnieje wykup i będzie on stanowił pozostałą do spłacenia kwotę przedmiotu leasingowego po skończonej umowie. W finansowym w trakcie umowy spłaca się całość, stąd też wykup nie istnieje.

Co istotne przy leasingu samochodu

Niezbędne auto na firmę

Przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą bardzo szybko doświadczy tego, w jak wiele miejsc musi dojeżdżać. Będą to nie tylko jego klienci lecz także osoby, które również biorą udział w życiu każdego przedsiębiorcy, jak np. księgowi, dostawcy itd. Komunikacja miejska nie dowiezie przedsiębiorcy w każde miejsce. Samochód oferuje więc większy komfort, szybkość i nieco większy prestiż firmy. Wielu przedsiębiorców posiada samochody prywatne jednak nie chce ich włączać do majątku firmy, bo np. jest to auto, którym porusza się kilkoro członków rodziny. Dlatego też poszukują oni sposobów pozwalających na sfinansowanie zewnętrzne służbowego pojazdu. Możliwości mają kilka, spośród nich najpopularniejsze są leasing i kredyt. Ten pierwszy cechuje się jednak w porównaniu do tego drugiego znacznie mniejszą ilością formalności do spełnienia, mniejszymi wymaganiami i zdecydowanie szybszym całościowym procesem od pierwszego kontaktu, przez podpisanie umowy, aż do otrzymania pożądanego samochodu. Jak każdą decyzję, tak i tą trzeba jednak bardzo dokładnie przemyśleć, ponieważ będzie ona obciążała finansowo przedsiębiorstwo przez okres od dwóch do nawet ośmiu lat – gdyż tyle zwykle trwa leasing.

Co jeszcze musisz wiedzieć

Kolejną istotną informacją jest to, że przedsiębiorca ma do wyboru albo leasing operacyjny, albo finansowy. Postaramy się po krótce scharakteryzować obydwie formy finansowania. Pierwsza cechuje się tym, że w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się opłatę wstępną, raty kapitałowe i odsetkowe, a w drugiej odsetki i odpisy amortyzacyjne. Dzieje się tak, ponieważ w pierwszym rozwiązaniu finansowany samochód pozostaje w majątku firmy leasingowej i raty kapitałowe stanowią opłatę, za którą firma leasingowa dokonuje amortyzacji. W drugim przypadku leasingowany przedmiot włączany jest do majątku przedsiębiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kolejną ważną kwestią jest wykup. W leasingu operacyjnym stanowi on pozostałą do spłacenia wartość środka trwałego plus odsetki, gdyż w trakcie umowy trzeba spłacić min. 40 procent jego wartości. W finansowym spłaca się całość, nie ma wykupu i po skończonej umowie bez dodatkowych opłat środek trwały na stałe otrzymuje przedsiębiroca.

Szukając finansowania poznaj leasing

Rozkwit rynku leasingowego

Kilka minionych lat jest zupełnie zagarniętych przez rynek finansowania. Ochoczo podpisują go klienci, począwszy od ludzi posiadających jednoosobowe firmy aż po ogromne korporacje. Bez wątpienia, wielkość wybranego finansowania bywa wyraźnie różna. Człowiek z własną działalnością będzie brać w leasing dla przykładu jeden samochód osobowy na wyłączność swojej działalności, a wielka korporacja weźmie na leasing dużą grupę pojazdów, które odda swoim pracownikom i innym pracownikom zarządu. Jak zatem wygląda takie leasingowanie? Firma, która jest zainteresowana otrzymaniem jakiegoś sprzętu na mocy leasingu zgłasza się do określonej spółki leasingu z zapytaniem o ofertę. W zależności od przedsiębiorstwa, początkową decyzję wraz z różnymi kalkulacjami ma okazję właściciel firmy otrzymać nawet w parę minut. Jeśli właścicielowi przedsiębiorstwa zasady odpowiadają to koniecznie musi dostarczyć niezbędne dokumenty, w oparciu o które zatwierdzana jest finalna decyzja leasingowa. Jeśli wszystko przejdzie pozytywnie, trzeba przystąpić do uiszczania umowy. Wszyscy przedsiębiorcy muszą wybrać między leasingiem operacyjnym i finansowym. Opcje przedstawione są różne i warto je bliżej poznać.

Niska, wysoka rata i inne

Jak już kiedyś było nadmienione każdy przedsiębiorca posiada wybór. Leasing operacyjny charakteryzuje się faktem, iż działa w nim wykup i w czasie działania umowy leasingowej obowiązkiem jest spłacić kwotę równą amortyzacji czterdziestu % ceny przedmiotów. Na tym właśnie polega leasing niskiej raty, zaprojektowany dla właścicieli firm, którzy nie byli zaciekawieni wykupem sprzętu, a cykliczną jego wymianą na nowsze lub inne modele po podpisaniu następnych umów finansowych. Działa też przeciwność niewielkiej raty, a więc leasing wysokiej raty, w jakim właściciel firmy planuje opłacić maksymalnie dużo, by wykup był jak najniższy. Gdy z kolei chodzi o leasing urządzeń gdynia finansowy to w takim wypadku w okresie obowiązywania umowy leasingowej opłaca się pełną kwotę sprzętu i nie istnieje wtedy wykup. Po skończonej umowie, bez innych płatności, klient leasingowy zostaje wyłącznym, całkowitym właścicielem przedmiotu. Obie podejścia leasingowe posiadają pewne wady i plusy, stąd też idealnym wyjściem jest przyrównanie każdej możliwości do swojej firmy i dopiero po tym przebadaniu wybór zdecydowanie dla niej odpowiedniego.

Czym jest leasing i kto może go wziąć

Rozwój leasingu w Polsce

Leasingowanie na teranie Polski utrzymuje na niezmiernie dobrym lewelu. Na narodowym rynku działa bardzo dużo spółek leasingowych, począwszy od dużych przedsiębiorstw, przez średnie firmy i zakańczając na przedsiębiorstwach finansowania funkcjonujących wyłącznie w pojedynczej specjalności rynkowej. Trzeba na pewno stwierdzić, że leasing nakręca polską gospodarkę a także pozwala rodzimym przedsiębiorcom otrzymywać najlepszej jakości, nowoczesne urządzenia, z pomocą ich potrafią zapewniać znaczący standard usług oraz rywalizować nie tylko na polskim podwórku lecz także zagranicą. Oczywiście leasing jest finansowaniem, a zatem istnieje na zasadach coś za coś. Jeśli wybrany leasingobiorca zdecyduje się na pozyskanie właśnie w taki sposób rzeczy to będzie zobowiązany do przestrzegania określonych obowiązków oraz zakazów zawartych w tej umowie, a co najistotniejsze będzie zobowiązany terminowo opłacać wszystkie zobowiązania leasingowe, czyli przede wszystkim – raty. Zależnie od sytuacji, który leasing samochodów poznań wybierze klient leasingowy, będzie tam działał wykup albo też jego nie będzie, o czym informacje w następnej części tekstu.

Kto i jaki leasing może wybrać

Każdy klient prowadząca przedsiębiorstwo posiada możliwość wyboru albo leasing operacyjny, albo finansowy. Różnią się dość mocno biorąc pod uwagę ilość umów, jako że ten 1-szy zawiera się w blisko siedemdziesięciu % przypadków zawarcia porozumienia finansowego. Rozpocznijmy zatem od tej formy. W trakcie funkcjonowania porozumienia leasingowego leasingobiorca zobowiązany jest pokryć minimalnie czterdzieści procent kwoty początkowej. Nieopłacona reszta ustala się za wartość wykupu, gdy klient leasingowy będzie miał zamiar zostać właścicielem jak dotąd finansowanego środka trwałego po upłynięciu umowy. Do kosztów dopisuje się raty leasingowe oraz opłatę wstępną. Często wybierane bywają w takiej sytuacji leasingi niskiej raty (najniższe raty, bardzo wysoki wykup), a zatem opcja dla przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani wykupem sprzętu po zakończeniu porozumienia finansowego, oraz duża rata, niski wykup, a więc rozwiązanie świetne dla ludzi pragnących po zakończonej umowie dalej wykorzystywać finansowany sprzęt. W leasingu finansowym nie istnieje wykup, w czasie porozumienia spłaca się pełną wartość i bez dodatkowych kosztów pozostaje wyłącznym właścicielem. W koszty prowadzenia przedsiębiorstwa zawiera się odsetki ratalne jak również odpisy amortyzacyjne.

Kto może podpisać umowę na leasing samochodu

Co trzeba wiedzieć o leasingu samochodu

Na starcie należy zacząć od tego, iż to właśnie auta od samego zaczątku funkcjonowania wspierania leasingowego są najbardziej ochoczo finansowanymi środkami trwałymi. Na pewno duży wpływ na to mają bardzo dobre warunki finansowania oraz sytuacja, że leasing samochodów mają szansę brać przedsiębiorstwa rozmaitych rozmiarów. Ludzie mający samodzielną firmę leasingują dla siebie samochody służbowe, dzięki czemu bez jakichkolwiek problemów są w stanie dostać się do swoich kontrahentów. Wielkie korporacje finansują często całe floty samochodów, które następnie służą przedstawicielom i innym pracownikom (w drugim przypadku zwykle w celach reprezentacyjnych – np. dla członków zarządu albo szefów wybranych filii). Teraz należy również nadmienić, iż nie wyłącznie umowami na leasing samochodów rynek stoi. Bardzo często w leasing bierze się również maszyny oraz urządzenia (warto wiedzieć, w roku zeszłym pod względem przychodów dla firm leasingowych zrównały się one prawie z samochodami do trzech i pół tony). Chętnie leasing pojazdów podpisywany jest w branży transportowej oraz przewozowej. Właśnie w ten sposób założyciele przedsiębiorstw transportowych dopełniają swoje tabory ciężarówek.

Leasing samochodu operacyjny i finansowy

Dla każdego zainteresowanego z pewnością bardzo ważną rzeczą są informacje o formach finansowania. Dzieli się je na leasing operacyjny i leasing finansowy. Pierwszy jest o wiele mocniej spopularyzowany, zawiera się na niego niemalże leasing samochodowysiedemdziesiąt procent wszelkich porozumień leasingowych. Wynika to z lżejszych dla znacznej ilości klientów warunków i olbrzymiej promocji zwłaszcza tego rozwiązania w środkach masowego przekazu. Przedstawmy więc jego cechy najważniejsze. Na start, do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się raty leasingowe (część odsetkową oraz kapitałową) i wpłatę inicjalną. To daje możliwość dużego obniżenia składek. Jeśli natomiast mówimy o podatku VAT to opłaca się go od każdej raty osobno, co daje możliwość na oszczędzenie zawartości portfela. Zależnie od tego, jak używa się finansowany środek trwały, ma się prawo odliczyć nawet do stu procent podatku VAT. Powinno się wspomnieć, że w tej formie finansowania istnieje wykup. W czasie obowiązywania porozumienia trzeba pokryć min. czterdzieści procent wartości przedmiotu. Zwykle będzie to więcej a pozostała kwota jest wartością wykupu.

Jaki leasing wybrać dla twojej firmy

Przyczyny popularności i definicja

Nie ulega wątpliwości, że podpisywanie umowy leasingowej jest obecnie jedną z najczęściej wybieranych sposobów finansowania i bardzo chętnie korzystają z niego przedsiębiorcy zarówno posiadający mikroprzedsiębiorstwa, jak i ci, którzy prowadzą większe firmy, a także korporacje, które ochoczo doposażają swoje placówki w leasingowy sprzęt, a także dla swoich pracowników kupują całe floty pojazdów w leasing samochodów Kraków. Dla osób nie orientujących się, czym jest leasing, o ile w ogóle takie istnieją, pokrótce zaprezentujemy jego definicję. Leasing to umowa na piśmie, którą zawierają między sobą firma leasingowa a także leasingobiorca. Na jej podstawie ci pierwsi oddają do użytku leasingobiorcy potrzebny mu środek trwały. Nie robią tego oczywiście za darmo, ponieważ w zamian przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wskazanych spłat ratalnych. Do wyboru ma dwa sposoby leasingu – operacyjny i finansowy, o których teraz napiszemy więcej.

Dostępne opcje wyboru leasingu

Bez zmian najbardziej popularnym rozwiązaniem od bardzo dawna jest leasing w opcji operacyjnej. Podpisuje się na niego około siedemdziesiąt procent leasing samochodów ciężarowych krakówwszelkich umów leasingowych. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze jest to leasing oferujący korzystne warunki dla mnóstwa mikroprzedsiębiorców, a również ta forma finansowania jest reklamowana w mediach społecznościowych przez co, bardzo wielu klientów biorących leasing może nie być świadomych funkcjonowania alternatywy – leasingu finansowego. Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że do kosztów wliczane będą raty leasingowe do spółki z opłatą inicjalną. Jest w tym przypadku wykup, którego wartość jest zależna od tego ile procent ceny początkowej pokryje się w trakcie umowy (min. to 40 %). Jeśli natomiast mówimy o leasingu finansowym to w tej sytuacji w koszty prowadzenia firmy wpisuje się odsetkową wartość rat leasingowych wraz z odpisami amortyzacyjnymi, których w tym przypadku dokonuje właściciel firmy. Nie ma tutaj także wykupu, gdyż w okresie trwania umowy przedsiębiorca ma obowiązek w całości pokryć środek trwały. Jak widać, w pewnych warunkach jedna forma leasingowania okaże się lepsza, a w niektórych druga – pamiętać należy przede wszystkim o tym, żeby wszystko porządnie przeanalizować.

Leasing na nowy sprzęt

Firmy potrzebujące maszyn i urządzeń

Bardzo wiele nowych firm po rozpoczęciu działalności potrzebuje maszyn, urządzeń czy samochodów, które pozwolą na polepszenie świadczonych usług i ułatwienie kontaktu z klientem. Atrakcyjny samochód może także podnieść prestiż firmy, jednak przede wszystkim pozwala osobie odpowiedzialnej za kontakt z klientem dotrzeć do niej w krótkim czasie. Oczywiście biorąc w leasing maszyny i urządzenia każdy przedsiębiorca dostaje najwyższej jakości sprzęt, który jest przede wszystkim nowy. To poprawia wydajność pracy, warunki pracy i sprawia, że końcowy produkt dostarczany klientowi jest najwyższej jakości i może przebijać wykonaniem oferty innych firm i konkurować z nimi cenowo, gdyż nowe maszyny zwykle są oszczędniejsze i bardziej wydajne. Dla przykładu można podać usługi poligraficzne, z których korzystają olbrzymie ilości osób. Większość punktów, świadczących takie usługi jest wyposażona właśnie w sprzęt, który został wzięty na mocy umowy o leasing.

Dodatkowe informacje o leasingu

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że leasing jest nieco zbliżony do wypożyczenia długoterminowego. W trakcie trwania umowy nie jesteśmy bowiem właścicielami sprzętu. To firma leasingowa, która nam go finansuje, ma do niego prawa. My w zamian za możliwość użytkowania decydujemy się go spłacać w ratach leasingowych i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, leasingprzestrzegając wszelkich obowiązków i zakazów zawartych w umowie. Jeśli któreś z warunków nie będzie spełnione przez klienta, środek trwały może zostać mu odebrany, a mimo to dalej będzie musiał go spłacać. Wybierając najbardziej popularny leasing operacyjny w koszty prowadzenia działalności gospodarczej klient leasingowy może wpisać opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi. Jeśli chce być właścicielem pojazdu po zakończeniu umowy i dalej go użytkować to będzie musiał zapłacić kwotę wykupu, która jest różna i jest ustalana w umowie. Im więcej wartości spłaci w trakcie umowy leasingowej, tym mniejsza będzie kwota wykupu. W wielu przypadkach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest bowiem wykup poleasingowego auta i późniejsze sprzedanie go na rynku wtórnym, chyba że firma zaproponuje dobre warunki kolejnej umowy leasingowej.