Informacje o finansowaniu leasingowym

Co to jest i na czym polega

Jest to umowa cywilnoprawna, którą zawierają pomiędzy sobą leasingodawca oraz leasingobiorca. Leasingodawca jest finansującym, a więc mowa tutaj o firmie leasingowej. Leasingobiorca to korzystający, czyli przedsiębiorca, który chce środek trwały wziąć w leasing. W największym uproszczeniu leasing można przybliżyć do wynajmu długoterminowego bądź zakupu na raty. Cały proces polega na tym, że leasingodawca oddaje jakiś środek trwały w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za opłaty ratalne w ustalonej w kwocie umowie. Warto dodać, że podpisywana jest ona na czas określony. Jeśli chodzi o różnice między leasingiem a zakupem na raty to fakt, że przedsiębiorca ma możliwość użytkowania przedmiotu bądź nieruchomości, a jednocześnie nie jest jej właścicielem. Od wynajmu z kolei różni się tym, że posiada opłatę wstępną (jednak bardzo często ma ona 0%, więc w praktyce nie istnieje) oraz prawo do wykupu środka trwałego za z góry ustaloną w umowie cenę. Jeśli chodzi o wykup to bardzo często tak konstruuje się raty w umowie, aby wykup wynosił zaledwie jeden procent.

Rodzaje leasingu

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że np. samochód, jest wliczany do majątku leasingobiorcy. W praktyce oznacza to, że to przedsiębiorca będzie zobowiązany do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Do jego obowiązków na czas trwania umowy leasingowej będzie należeć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz serwis danego środka trwałego. Pełnoprawnym właścicielem środka trwałego leasingobiorca stanie się dopiero po zakończeniu umowy na leasing. W tym wypadku następuje to automatycznie po zapłacie ostatniej raty, gdyż całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość produktu. Do największego minusa z pewnością można zaliczyć fakt, że VAT płaci się w całości od razu po podpisaniu umowy. Jeśli chodzi o leasing operacyjny to jest to zdecydowanie najczęściej wybierana opcja. Można go porównać do wynajmu. Leasingowany środek trwały na czas trwania umowy wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, a więc to firma leasingowa będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Łączna kwota, którą przedsiębiorca zapłacić w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego też obie strony w umowie ustalają zarówno opłatę wstępną jak i kwotę wykupu. VAT płaci się w ratach. Co więcej, w tej formie finansowania występuje leasing wysokiej i niskiej raty. Jeśli chodzi o wysoką ratę to cechuje się tym, że w trakcie trwania umowy leasingobiorca spłaca jak najwięcej wartości środka trwałego, aby wykup był jak najmniejszy – najczęściej jedne procent. Niska rata bardzo zbliżona jest do wynajmu, obniża się bowiem maksymalnie ratę jedynie aby spełnić ustawowy wymóg spłaty czterdziestu procent wartości początkowej środka trwałego. Wykup jest bardzo wysoki jednak jest to rozwiązanie proponowane osobom, które nie są zainteresowane wykupem środka trwałego.