Nowe samochody do firmy

Potrzeba mobilności

Niezależnie od tego, czy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, czy firmę o jakimkolwiek innym rozmiarze, zawsze niezbędne są samochody osobowe, które pozwolą na dodatkowy, większy rozwój. Mobilność jest kluczem do sukcesu wielu firm takich, które np. posiadają przedstawicieli handlowych, którzy muszą podróżować nie tylko po określonym mieście lecz również po całym województwie lub w ogóle kraju. Nowy samochód to jednak może być dość spory wydatek, dlatego też wielu przedsiębiorców szuka alternatyw, które pozwolą szybko wyposażyć firmę w niezbędne środki trwałe nie narażając jej przy okazji na utratę płynności finansowej. Do wyboru mają więc albo długoterminowy wynajem, albo kredyt, albo leasing samochodów. Ten pierwszy nie koniecznie jest złym rozwiązaniem, jednak z tego zestawienia najbardziej optymalny i korzystny wydaje się leasing pojazdów. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju finansowania powinna zostać podjęta po wykonaniu stosownych analiz.

Czym charakteryzuje się leasing

Jest to umowa pisemna, którą zawierają między sobą osoba prowadząca działalność gospodarczą, oraz firma leasingowa. Na jej podstawie leasingodawca, a więc firma leasingowa, przekazują w użytkowanie pożądany przez leasingobiorcę (właściciel firmy poszukujący finansowania zewnętrznego) środek trwały. Może to być każdego rodzaju pojazd, maszyna, urządzenie, nieruchomości. Umowa zawierana jest na określony czas i zawiera wszelkie ograniczenia, zakazy i postępowania w najróżniejszych przypadkach. W zamian za możliwość użytkowania danego przedmiotu, leasingobiorca płaci raty dobry leasingleasingowe w określonych terminach i przez określony czas. Jeśli wybierze leasing operacyjny to w koszty będzie mógł wliczyć raty leasingowe i opłatę inicjalną. Jeśli wybierze leasing operacyjny, do kosztów zaliczy odpisy amortyzacyjne i odsetki. Skąd ta różnica? Wynika ona z tego, iż w leasingu operacyjnym to firma leasingowa pozostaje właścicielem środka trwałego, a w finansowym jest on wpisywany w majątek leasingobiorcy. Co więcej, w leasingu operacyjnym istnieje wykup i będzie on stanowił pozostałą do spłacenia kwotę przedmiotu leasingowego po skończonej umowie. W finansowym w trakcie umowy spłaca się całość, stąd też wykup nie istnieje.